yepi อัจฉริยะยกบ้าน

อัจฉริยะยกบ้าน yepi

yepi
yepi

เป็นที่จะนำเอาครอบครัวทางบ้านมาเข้าร่วมการแข่งขัน yepi โดยทางนั้นก็จะมี yepi มาให้ผู้เข้าแช่งขันเล่น ซึ่งแต่ละ yepi ที่จะต้องฝ่าฟันไปนั้น ก็จะต้องใช้ความสามัคคี ความรัก ความเอาใจใส่ กันเป็นอย่างดี yepi ซึ่งเป็นที่มีการสร้างสีสันเป็นอย่างดี http://game.pakping.com/yepi/ เพราะผู้ชมทางบ้านต่างให้ความสนใจ yepi เป็นที่ให้สาระความบันเทิงและสร้างกิจกรรมที่ดีและเป็นการสร้างความผูกพันธ์ของคนในบ้านได้เป็นอย่างดี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s